Jsem znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23.6.1995 pod Čj.: Spr 1448/95 pro základní obor strojírenství, odvětví strojírenství všeobecné se specializací opravárenství motorových vozidel. Jako soudní znalec jsem oprávněn používat kulaté razítko.

Provádím :

Ocenění motorových vozidel
Stanovení majetkové újmy vzniklé poškozením vozidla
Posouzení technického stavu pro celní úřad
Stanovím ceny strojů, strojních zařízení a technologických linek
Ceny jsou závislé na náročnosti posudku.
Běžný posudek na osobní vozidlo Vás bude stát 800 až 1 200 Kč.

Ocenění provádím nejen v regionu Svitavy a nejširším okolí, ale po domluvě přijedu kamkoli v České republice.

 

Zpět na index